Số lượng tài khoản chứng khoán phái sinh tiếp tục tăng

36 Lượt xem

Theo HNX, trong tháng 2/2022, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng so với tháng trước. Tại thời điểm cuối tháng, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh đạt 854.648 tài khoản, tăng 6,59% so với tháng trước.

Thông tin từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 2/2022, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh giảm nhẹ so với tháng kế trước. Theo đó, với tổng cộng 16 phiên giao dịch được tổ chức trong tháng 2/2022, sản phẩm hợp đồng tương lai VN30 có tổng khối lượng giao dịch đạt 2.198.370 hợp đồng, tương ứng khối lượng giao dịch bình quân 137.395 hợp đồng/phiên, giảm 1,8% so với tháng trước. Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 205.443 hợp đồng vào ngày 24/2/2022.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 2 đạt 27.622 hợp đồng, tăng 21,43% so với tháng trước. Mức OI cao nhất trong tháng đạt 30.612 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 15/2/2022.

Về cơ cấu nhà đầu tư tham gia giao dịch, giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước chiếm 26,62%, nhà đầu tư cá nhân chiếm 70,87% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 2/2022 giảm 21,8% so với tháng trước, chiếm 2,51% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ, sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm có 50 hợp đồng được giao dịch, với tổng giá trị giao dịch theo danh nghĩa đạt 61,25 tỷ đồng.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh trong tháng 2/2022 vẫn tiếp tục tăng so với tháng trước. Tại thời điểm cuối tháng 2/2022, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 854.648 tài khoản, tăng 6,59% so với tháng trước./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *