Phương pháp phân tích kinh tế vĩ mô

31 Lượt xem

Phương pháp phân tích vĩ mô: Phân tích vĩ mô để hiểu được quy luật vận động của nền kinh tế và những tác động tích cực hay tiêu cực đến thị trường

  • Để phân tích vĩ mô áp dụng vào đầu tư chứng khoán anh chị cần chú ý đến xu hướng của thị trường chung: ví dụ như Vnindex..Chỉ số của thị trường là điểm số trung bình của tất cả các cổ phiếu giao dịch trên thị trường, xu hướng thị trường tăng cho thấy đa số cổ phiếu đều có xu hướng tích cực
  • Phân tích tình hình xã hội như chính sách tiền tệ, lạm phát, tình hình kinh doanh sản xuất như xuất nhập khẩu, các vấn đề biến đổi khí hậu, chiến tranh hay dịch bệnh… Biết rõ về tình hình vĩ mô đó để có thể dự đoán được trước xu hướng của thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *