Phương pháp phân tích doanh nghiệp

36 Lượt xem

Phương pháp phân tích doanh nghiệp trong đầu tư chứng khoán

Team Kboss áp dụng 5 chỉ tiêu để phân tích đánh giá trước khi đầu tư vào doanh nghiệp

 1. Mô hình kinh doanh
  -Chất lượng tài sản
  – Chủ sở hữu, HĐQT & BLĐ
  – Quản trị doanh nghiệp
  – Mức độ thuận lợi trong SXKD
  – Hiệu quả hoạt động kinh doanh
  – Chất lượng dòng tiền
  – Vị thế công ty trong ngành
  – Ngành mà công ty đang HĐ
  – Rủi ro chung về hoạt động
  – Sản phẩm và Dịch vụ
 2. Hiệu quả hoạt động
  – Trung bình ROA
  – Trung bình ROE
  – Tăng trưởng EBITDA 5 năm
  – Tăng trưởng FCFF 5 năm
  – Tăng trưởng LN ròng 5 năm
  – Tăng trưởng LN hoạt động 5 năm
  – Tăng trưởng Doanh thu 5 năm
  – Biên LN gộp năm trước
  – Biên LN ròng năm trước
  – Biên LN hoạt động năm trước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *