NT2 – Khuyến nghị mua cho nhà đầu tư dài hạn, giá mục tiêu 28.000đ

63 Lượt xem

NT2 – Giá mua @22

Trong năm 2021, NT2 đã tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ (tiểu tu) Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vượt tiến độ 24 giờ, công suất tăng lên khoảng 07 MW so với trước tiểu tu. Qua 10 năm vận hành thương mại, tổng sản lượng điện lũy kế NT2 phát lên lưới điện quốc gia đến ngày 01/12/2021 đạt 47,42 tỷ kWh. Tuy sản lượng điện năm 2021 chỉ ước đạt 72% kế hoạch năm nhưng lợi nhuận trước thuế ước đạt 489,36 tỷ, đạt 100,57% kế hoạch năm; thực hành tiết kiệm, ước giảm chi phí được 40,53 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2021, NT2 đã hoàn thành trả nợ cho khoản nợ vay nước ngoài phục vụ đầu tư Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 kỳ cuối 19/19 là 519,37 tỷ đồng. Việc hoàn thành trả nợ khoản vay được Chính phủ bảo lãnh đúng hạn bao gồm gốc và lãi tương đương 11.375 tỷ đồng đã khẳng định tính hiệu quả của dự án cùng với việc quản trị chi phí tốt của NT2. Mặc dù một năm đối mặt với nhiều thách thức, NT2 vẫn đảm bảo cam kết cổ tức đều đặn cho cổ đông với việc hoàn thành thanh toán 20% cổ tức năm 2020 trị giá 575,76 tỷ đồng.

image.png

 

Khuyến nghị: tình hình kinh doanh các nhà máy nhiệt điện nói chung và Nhơn Trạch 2 nói riêng về cơ bản vẫn đangt khó khăn do nhu cầu phụ tải suy giảm, cùng với đó là việc nhiều nhà máy điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) được hòa vào hệ thống điện quốc gia. Do đó, nếu nhà đầu tư đầu tư ngắn hạn có thể tham thời chưa nên đầu tư cổ phiếu này. Đối với những nhà đầu tư dài hạn, NT2 là 1 cổ phiếu khá hấp dẫn với tỷ suất cổ tức ở mức cao (8%-10%), doanh nghiệp cũng luôn duy trì được mức cổ tức này trong nhiều năm qua. Chúng tôi hiện khuyến nghị CHỜ MUA đối với cổ phiếu NT2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *