Kiểm tra danh mục trưa ngày 10/01/2022

65 Lượt xem

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 10/01/2022 :

Cập nhật lúc 12:00 ngày 10 tháng 01 năm 2022

VNINDEX – Thị trường tích lũy đi ngang. 

LOẠI BỎ HOẶC BÁN 1/2 CÁC CỔ PHIẾU SAU: TCI – KSB – CTG   – THÊM MỚI : BCG – LCG

Lưu ý: Cắt lỗ 1/2 khi âm -6% và cắt hết khi âm -10%.

Cổ phiếu có tín hiệu tâm lý “Suy yếu” – anh chị hạ thấp tỷ trọng để mua lại vùng giá thấp hơn

NHỮNG MÃ CK ĐÃ KHUYẾN NGHỊ VÀ THEO DÕI 

Mã Ck
Khuyến nghị
Vùng giá mua
Vùng Giá bán
Tài Chính
Hoạt động
Tương lai
Định giá
Tâm lý
Tin Tức
DXG
Mua
36 – 37
50.00
Rất tốt
Trung bình
Hấp dẫn
Cao
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
VIX
Mua
30 – 31
42.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Trung bình
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
BCG
Mua
24 – 25
32.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
LCG
Mua
24 – 25
35.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
APG
Mua
19 – 20
24.50
Rất tốt
Tốt
Hấp dẫn
Cao
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
TCI
Mua
21 – 22
27.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
GEX
theo dõi
 41- 42
48.00 
Tốt 
Tốt  
Hấp dẫn
Hấp dẫn 
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
KSB
theo dõi
44 – 45
57.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
CCL
theo dõi
16 – 17
21.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn 
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
TIP
theo dõi
49 – 50
75.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
CTG
theo dõi
31 – 32
45
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
SHI
theo dõi
16 – 17
25.00
Trung bình
Trung bình
Hấp dẫn
Trung bình
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
VCG
theo dõi
54 – 55
70.00
Trung bình
Trung bình
Hấp dẫn
Cao
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
ASM
theo dõi
21 – 22
27
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
HHS
theo dõi
10 – 11
15.00
Rất tốt
Trung bình
Hấp dẫn
Trung bình
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
BCM
theo dõi
66 – 67
78.00
Tốt
Tốt
Hấp dẫn
Cao
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
NLG
theo dõi
60 – 61
74.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Cao
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
APS
theo dõi
32 – 33
45.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Cao
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *