Khuyến nghị cổ phiếu ngày 31/12/2021

89 Lượt xem

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 31/12/2021 :

Cập nhật lúc 20:00 ngày 30 tháng 12 năm 2021

VNINDEX – Dự đoán thị trường tiếp tục đi ngang, và dần suy yếu với thanh khoản thấp. Cổ phiếu ngành chứng khoán đang dẫn sóng tăng

LOẠI BỎ HOẶC BÁN 1/2 CÁC CỔ PHIẾU SAU: DXS – NT2 – SCI – S99 – VCG – CCL – DXG –  – THÊM MỚI

Lưu ý: cổ phiếu có tín hiệu tâm lý “Suy yếu” – anh chị hạ thấp tỷ trọng để mua lại vùng giá thấp hơn

Các cổ phiếu đang suy yếu


CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ TIẾP TỤC MUA

Mã Ck
Khuyến nghị
Vùng giá mua
Vùng Giá bán
Cắt lỗ
Tài Chính
Hoạt động
Tương lai
Định giá
Tâm lý
Tin Tức
VIX
Mua
33.1
42.00
29.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Trung bình
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
GEX
Mua
 37.00 – 39.00
48.00 
34.50
Tốt 
Tốt  
Hấp dẫn
Hấp dẫn 
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
APG
Mua
20.00 – 21.00
24.50
18.50
Rất tốt
Tốt
Hấp dẫn
Cao
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
TCI
Mua
22.00 -23.00
27.00
18.50
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock

………..

NHỮNG MÃ CK ĐÃ KHUYẾN NGHỊ VÀ THEO DÕI 

Mã Ck
Khuyến nghị
Vùng giá mua
Vùng Giá bán
Tài Chính
Hoạt động
Tương lai
Định giá
Tâm lý
Tin Tức
GEX
theo dõi
 37.00 – 39.00
48.00 
Tốt 
Tốt  
Hấp dẫn
Hấp dẫn 
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
KSB
theo dõi
41.00 – 44.60
57.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
DXG
theo dõi
35.80
38.00
Rất tốt
Trung bình
Hấp dẫn
Cao
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
CCL
theo dõi
16.00
21.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn 
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
TIP
theo dõi
48.00
75.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
CTG
theo dõi
32.5
45
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
SHI
theo dõi
15.80
25.00
Trung bình
Trung bình
Hấp dẫn
Trung bình
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
VCG
theo dõi
49.00
70.00
Trung bình
Trung bình
Hấp dẫn
Cao
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
S99
theo dõi
21.50
33.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
SCI
theo dõi
39.00
55.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
ASM
theo dõi
20.50
27
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
HHS
theo dõi
10.50
15.00
Rất tốt
Trung bình
Hấp dẫn
Trung bình
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
BCM
theo dõi
55.00
78.00
Tốt
Tốt
Hấp dẫn
Cao
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
NLG
theo dõi
59.00
74.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Cao
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
APS
theo dõi
30.50
45.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Cao
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
NT2
theo dõi
23.00
31.50
Rất tốt
Trung bình
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
DXS
theo dõi
34.00
50.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *