Khuyến nghị cổ phiếu CRE – Giá mục tiêu năm 2022 là 50.000 đ/1 cổ phiếu

59 Lượt xem

CRE- Doanh thu, lợi nhuận cao nhất lịch sử

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Mã CK: CRE) đã công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2021 với những con số ấn tượng. Chúng tôi cập nhật với quý nhà đầu tư kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Trong năm 2021, các chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế cả năm của Cen Land đều vượt kế hoạch và đạt cao nhất từ khi thành lập, đánh dấu một năm bứt phá trong bối cảnh thị trường bất động sản và nền kinh tế Việt Nam đối mặt thách thức chưa từng có từ đại dịch Covid.

Tính riêng Q4/2021, doanh thu thuần đạt 1.088 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020. Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 5.756 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với năm 2020.
 
Biên lợi nhuận gộp giảm từ 28% xuống 20% do trong năm 2021, tỷ trọng doanh thu từ đầu tư bất động sản tăng mạnh với biên lợi nhuận gộp thấp hơn. Lợi nhuận gộp tăng 83% lên 1095 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng mạnh từ 43 tỷ năm 2020 lên 158 tỷ năm 2021 do công ty ghi nhận chi phí hoa hồng môi giới cho các căn hộ bàn giao.Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh từ 191 tỷ lên 288 tỷ đồng.

Luỹ kế năm 2021, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 450 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2020. Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2021 đạt 3,668 đồng/cổ phiếu.

Với kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm 5000 tỷ doanh thu thuần và 408 tỷ lợi nhuận sau thuế Cen Land đã vượt kế hoạch đề ra. Trong đó mảng môi giới đóng góp 1.439 tỷ doanh thu tăng trưởng 40% và mảng đầu tư thứ cấp ghi nhận doanh thu 3.371 tỷ tăng trưởng 533% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng tài sản cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh hơn 65% đạt 6.289 tỷ đồng nhờ hoạt động tăng vốn cổ phần thành công trong năm 2021, tăng vay nợ phục vụ cho hoạt động đầu tư và lợi nhuận để lại.

Triển vọng kinh doanh 2022

Chia sẻ trong Đại hội cổ đông bất thường đầu năm 2022, Chủ tịch HĐQT Cen Land cho rằng Cen Land có thể đạt doanh thu hơn 10.000 tỷ đồng năm 2022, thậm chí nếu thị trường BĐS phát triển tốt, mức doanh thu của Cen Land có thể đạt từ 12.000 – 14.000 tỷ đồng.

Để chuẩn bị nguồn lực cho việc thực hiện kế hoạch năm 2022 và gia nhập câu lạc bộ tỷ USD, Cen Land đẩy mạnh ký kết hợp tác chiến lược với các định chế tài chính và các chủ đầu lớn. Cen Land đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA. IPA theo đó đã mua 22 triệu cổ phiếu CRE (tương ứng với 10,66% vốn của Cen Land).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *