DXS – Cổ phiếu bất động sản tiềm năng, khuyến nghị giá mục tiêu 38.000 đ

62 Lượt xem

DXS – Giá mua @33

Công ty mới đây đã thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 1000:66 và phát thành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tỷ lệ 1000:84. Việc thị trường bất động sản đã trở lại mạnh mẽ với nhiều dự án được mở bán mới sẽ là động lực tăng trưởng cho DXS trong thời gian tới. Tỷ suất sinh lời cao (biên lợi nhuận gộp ~70% và ROE ~20%).

 

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng 2021, DXS ghi nhận doanh thu thuần hơn 3,022 tỷ đồng, tăng 59% so cùng kỳ, nhưng lãi ròng chỉ tăng nhẹ 5%, đạt gần 568 tỷ đồng chủ yếu do giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu và lợi nhuận khác giảm mạnh 68%.
Về kế hoạch kinh doanh 2021, DXS dự kiến doanh thu đạt 7,600 tỷ đồng, gấp 2.35 lần năm 2020 và lãi ròng đạt 1,483 tỷ đồng, tăng 69%. So với kế hoạch này, Công ty đã thực hiện được 60% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng.
Tính đến cuối quý 3, quy mô tổng tài sản của DXS đạt hơn 16,670 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn chiếm gần 68% tổng tài sản, giá trị gần 9,915 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm.
Nợ phải trả hơn 6,928 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm chủ yếu do phải trả ngắn hạn khác tăng 40%, lên hơn 4,322 tỷ đồng (chiếm 62% nợ phải trả) và nợ vay tài chính ngắn hạn tăng 57%, lên gần 992 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *