Đọc hiểu phương pháp khuyến nghị của team Kboss

72 Lượt xem

Kính mời nhà đầu tư mới tham gia room TCBS ( do team KBOSS chăm sóc) cùng đọc qua một số điều cần lưu ý trước khi đầu tư và hiểu rõ hơn về phương pháp khuyến nghị

Cần lưu ý: 

 • Link khuyến nghị hàng ngày 22:00 và được ghim cố định trên nhóm zalo TCBS
 • Chỉ nắm giữ 1-5 mã cổ phiếu, Chỉ gồng lãi chứ không gồng lỗ
 • Để đọc tin tức anh chị vào website https://www.kboss.vn.
 • khi cần hỗ trợ cơ cấu lại danh mục anh chị chat lên room Vip TCBS
 • Giải thích các từ ngữ trong khuyến nghị ?

  • Danh mục cổ phiếu lựa chọn: Là những cổ phiếu đang có kết quả kinh doanh hiệu quả, tương lai hấp dẫn, có xu hướng tăng trung hạn, dài hạn tốt. Có nền tảng tài chính tốt, được nhà đầu tư cá mập, tổ chức lớn mua vào mạnh hoặc chuẩn bị có kết quả kinh doanh đột biến ( do Ký hợp đồng mới, Mở bán và chuyển nhượng dự án, thanh lý, tăng vốn đầu tư vào dự án tiềm năng… )
  • Vùng giá mua : Là mức giá vốn tối ưu nhất mà nhà đầu tư nên mua và nắm giữ. Nhà đầu tư có thể mua gom nhiều lần về vùng gia mua sao cho giá vốn gần nhất với vùng giá mua được khuyến nghị, giúp nhà đầu tư tránh mua đuổi và hạn chế được rủi ro.
  • Vùng giá mục tiêu: Là mức giá bán ra tối ưu có thể đạt được trong thời gian nắm giữ 1-3 tháng.
  • Tài chính: Là chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của công ty dựa trên khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn. ( Khả năng thanh toán hiện hành, khả năng thanh toán nhanh ) khả năng thanh toán nợ vay dài hạn ( gồm hệ số thanh toán lãi vay: Nợ vay ròng/EBITDA, Nợ vay ròng/ vốn chủ sở hữu ). Xếp hạng từ thấp lên cao gồm: Yếu, Trung bình, Tốt, Rất tốt
  • Hoạt động: Là chỉ tiêu đánh giá mức độ hoạt động hiệu quả của công ty dựa trên các tiêu chí ROE, ROA, FCFE, EBITDA, biên lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận hoạt động, biên lợi nhuận ròng. Xếp hạng từ thấp lên cao gồm: Yếu, Trung bình, Tốt, Rất tốt
  • Tương lai: Tiêu chí này dựa trên quy mô doanh nghiệp, chất lượng tài sản, dự án tiềm năng, năng lực quản trị điều hành của ban lãnh đạo. Thuận lợi về vĩ mô, vị thế trong ngành, rủi ro hoạt động. Xếp hạng từ thấp lên cao gồm: Suy yếu, Trung bình, Hấp dẫn, Rất tốt
  • Định giá cổ phiếu: Là chỉ tiêu định giá công ty dựa trên các phương pháp so sánh phổ biến dựa trên tỷ suất cổ tức, EV/EBITDA, P/E, P/B, P/S. Xếp hạng từ thấp lên cao gồm: Quá cao, Trung bình, Hấp dẫn
  • Phân tích kỹ thuật: Chỉ tiêu này được xác định dựa trên phân tích dòng tiền, giao dịch tự doanh, giao dịch khối ngoại, tỷ lệ mua chủ động nhà đầu tư cá mập, nhà đầu tư cá nhân, phương pháp phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp, giúp nhà đầu tư biết được xu hướng ngắn hạn của cổ phiếu. Xếp hạng từ thấp lên cao gồm: Suy yếu, Tích lũy, Hỗ trợ, Tích cực
  • Khuyến nghị: Mua khi giá cổ phiếu hấp dẫn để mở vị thế mới. Chờ mua nhà đầu tư có thể chờ giải ngân mua gom sao cho giá vốn nằm ở gần vùng giá mua nhất. Bán Khi nào?: khi giá đến gần vùng kháng cự bán 1/2 để chốt lời khi cổ phiếu gặp kháng cự mạnh bán hết. Khi điều kiện thị trường không thuận lợi cổ phiếu khi âm (-6%) nhà đầu tư bán 1/2  cổ phiếu âm (-10%) nhà đầu tư bán hết

One thought on “Đọc hiểu phương pháp khuyến nghị của team Kboss

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *