Danh mục mua và nắm giữ cổ phiếu ngày 09/02/2022

221 Lượt xem

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 09/02/2022 :

Cập nhật lúc 19:00 ngày 08 tháng 02 năm 2022

VNINDEX – Thị trường tích lũy đi ngang với thanh khoản tăng dần lên so với phiên trước đó. Dự báo xu hướng thị trường sẽ tiếp tục vận động tích cực vào những phiên tiếp theo. 

Khuyến nghị: Mua giải ngân 100% tài sản – Cổ phiếu có điểm mua tốt : CKG – KDH

Lưu ý: Mua 1-5 cổ phiếu, Cắt lỗ 1/2 khi âm -6% và cắt hết khi âm -10%.

>> Xem lại khuyến nghị các ngày trước <<<<

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ NẮM GIỮ

Mã Ck
Tỷ trọng nắm giữ
Ngày mua
Giá Vốn
Giá hiện tại
Giá mục tiêu
% Lãi / Lỗ (*)
Video Phân tích
DXG
20%
07/02/2022
34.60
35.30
68.00
2.02%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
CRE
20%
07/02/2022
37.00
37.30
45.00
0.81%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
KBC
20%
07/02/2022
54.70
56.50
67.00
3.29%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
CCL
20%
07/02/2022
14.65
14.95
21.00
2.05%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
TTF
20%
07/02/2022
12.80
12.95
16.50
1.17%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *