Danh mục mua và nắm giữ cổ phiếu ngày 08/02/2022

82 Lượt xem

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 08/02/2022 :

Cập nhật lúc 22:00 ngày 08 tháng 02 năm 2022

VNINDEX – Thị trường tích lũy với thanh khoản thấp – thị trường ít rủi ro

Khuyến nghị: Mua giải ngân 100% tài sản

Lưu ý: Mua 1-5 cổ phiếu, Cắt lỗ 1/2 khi âm -6% và cắt hết khi âm -10%.

Cổ phiếu có tín hiệu tâm lý “Suy yếu” – anh chị hạ thấp tỷ trọng để mua lại vùng giá thấp hơn

>>> Xem lại khuyến nghị các ngày trước <<<<

Mã Ck
Tỷ trọng nắm giữ
Giá Vốn
Thị Giá
% Lãi / Lỗ (*)
Video Phân tích
DXG
20%
34.60
34.60
0%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
CRE
20%
37.00
37.00
0%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
KBC
20%
54.70
54.70
0%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
CCL
20%
14.65
14.65
0%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
TTF
20%
12.80
12.80
0%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *