41 Lượt xem

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 29/12/2021 :

Cập nhật lúc 20:00 ngày 28 tháng 12 năm 2021

VNINDEX – Xu hướng tích lũy và tăng điểm tích cực, dòng tiền có xu hướng mua vào cổ phiếu vốn hóa lớn. 

DANH SÁCH CỔ PHIẾU ĐANG THEO DÕI:

SHI – VCG – VHM – VRE – S99 – SCI – IJC – ASM – POW – HHS – LDG – BCM – NLG – APS – APG –  OCB – NT2 – DXS – TIP – DXG – VIX

LOẠI BỎ CỔ PHIẾU: REE – VHM – VRE –  – THÊM MỚI : GEX – KSB


CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ TIẾP TỤC MUA

Mã Ck
Khuyến nghị
Cắt lỗ
Vùng giá mua
Vùng Giá bán
Tài Chính
Hoạt động
Tương lai
Định giá
Tâm lý
Tin Tức
GEX
Mua
35.20
 37.00 – 39.00
48.00 
Tốt 
Tốt  
Hấp dẫn
Hấp dẫn 
Hỗ trợ 
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
KSB
Mua
39.00
41.00 – 44.60
57.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock

………..

NHỮNG MÃ CK ĐÃ KHUYẾN NGHỊ VÀ THEO DÕI 

Lưu ý cổ phiếu có tín hiệu tâm lý “Suy yếu” – anh chị hạ thấp tỷ trọng 

Mã Ck
Khuyến nghị
Cắt lỗ
Vùng giá mua
Vùng Giá bán
Tài Chính
Hoạt động
Tương lai
Định giá
Tâm lý
Tin Tức
DXG
Mua
 33.00
35.80
38.00
Rất tốt
Trung bình
Hấp dẫn
Cao
Hỗ trợ
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
TCI
Theo dõi
17.90
19.60
27
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
CCL
Chờ mua
17.50
16.00
21.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn 
Hỗ trợ
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
TIP
Mua
 45.00
49.00
75.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
CTG
Mua
 31.00
33.9
45
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
VIX
Mua
27.00
29.00 – 31.00
42.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Trung bình
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
SHI
Mua
 14.50
15.80
25.00
Trung bình
Trung bình
Hấp dẫn
Trung bình
Hỗ trợ
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
VCG
theo dõi
46.00 
49.00
70.00
Trung bình
Trung bình
Hấp dẫn
Cao
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
S99
theo dõi
 
21.50
33.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Hỗ trợ
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
SCI
theo dõi
 
39.00
55.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
ASM
theo dõi
 
20.50
27
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Hỗ trợ
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
HHS
theo dõi
 
10.50
15.00
Rất tốt
Trung bình
Hấp dẫn
Trung bình
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
BCM
theo dõi
 
55.00
78.00
Tốt
Tốt
Hấp dẫn
Cao
Hỗ trợ
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
NLG
Mua 1/2
 
59.00
74.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Cao
Hỗ trợ
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
APS
Mua 1/2
 
30.50
45.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Cao
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
APG
Mua 1/2
 
19.00
24.50
Rất tốt
Tốt
Hấp dẫn
Cao
Hỗ trợ
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
NT2
Chờ mua
 
23.00
31.50
Rất tốt
Trung bình
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
DXS
Chờ mua
 
32.00
50.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock