Chiến thuật mua và nắm giữ cổ phiếu ngày 27/01/2022

29 Lượt xem

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 27/01/2022 :

Cập nhật lúc 22:00 ngày 26 tháng 01 năm 2022

VNINDEX – Thị trường tích lũy trong biên độ rộng đà tăng yếu

Cổ phiếu có xu hướng tích cực BĐS đặc biệt là bất động sản khu công nghiệp

DXG – TIP – SHI – VCG – BCM – HHV – CTG – VCG

Lưu ý: Mua 1-5 cổ phiếu, Cắt lỗ 1/2 khi âm -6% và cắt hết khi âm -10%.

Cổ phiếu có tín hiệu tâm lý “Suy yếu” – anh chị hạ thấp tỷ trọng để mua lại vùng giá thấp hơn

>>>> Xem lại khuyến nghị các ngày trước <<<<

 

NHỮNG MÃ CK ĐÃ KHUYẾN NGHỊ VÀ THEO DÕI 

Mua mới để an toàn anh chị mua trước 50% và sau khi cổ phiếu về tài khoản anh chị mua tiếp

Mã Ck
Khuyến nghị
Vùng giá mua
Vùng Giá bán
Tài Chính
Hoạt động
Tương lai
Định giá
Tâm lý
Tin Tức
DXG
Theo dõi
31
68.00
Rất tốt
Trung bình
Hấp dẫn
Cao
Hỗ trợ
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
HHV
Theo dõi
22-23
40
Yếu
Tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
TIP
Theo dõi
54
75.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
SHI
Theo dõi
15
25.00
Trung bình
Trung bình
Hấp dẫn
Trung bình
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
CTG
Theo dõi
37
45
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
VCG
Theo dõi
42
70.00
Trung bình
Trung bình
Hấp dẫn
Cao
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
BCM
Theo dõi
72
78.00
Tốt
Tốt
Hấp dẫn
Cao
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *