Chiến thuật mua và nắm giữ cổ phiếu ngày 19/01/2022

35 Lượt xem

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 19/01/2022 :

Cập nhật lúc 22:00 ngày 18 tháng 01 năm 2022

VNINDEX – Thị trường vẫn trong giai đoạn rủi ro cao – Nhà đầu tư không bắt đáy kiên nhẫn chờ đợi và chỉ giải ngân khi thị trường ổn định

Nghị quyết của quốc hội tuần qua đã thống nhất duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng đến hết năm 2023 do đó dòng tiền vẫn sẽ ưu tiên đổ vào kênh đầu tư chứng khoán, vì vậy khả năng sắp tới thị trường tiếp tục tăng điểm vượt đỉnh cũ là rất khả thi.

Lưu ý: Mua 1-5 cổ phiếu, Cắt lỗ 1/2 khi âm -6% và cắt hết khi âm -10%.

Cổ phiếu có tín hiệu tâm lý “Suy yếu” – anh chị hạ thấp tỷ trọng để mua lại vùng giá thấp hơn

>>>> Xem lại khuyến nghị các ngày trước <<<<

 

NHỮNG MÃ CK ĐÃ KHUYẾN NGHỊ VÀ THEO DÕI 

Mã Ck
Khuyến nghị
Vùng giá mua
Vùng Giá bán
Tài Chính
Hoạt động
Tương lai
Định giá
Tâm lý
Tin Tức
HHV
Theo dõi
24
40
Yếu
Tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
STB
Mua 1/2
21
44
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Cao
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
TIP
Chờ mua
40
75.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
SHI
Chờ mua
13.2
25.00
Trung bình
Trung bình
Hấp dẫn
Trung bình
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
LHG
Chờ mua
42
60.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
TDC
Chờ mua
22
38.00
Trung bình
Trung bình
Hấp dẫn
Trung bình
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
DXG
Chờ mua
27
50.00
Rất tốt
Trung bình
Hấp dẫn
Cao
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
VIX
Chờ mua
25
42.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Trung bình
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
BCG
Chờ mua
17
32.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
LCG
Chờ mua
17
35.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
APG
Chờ mua
15
24.50
Rất tốt
Tốt
Hấp dẫn
Cao
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
TCI
Chờ mua
14.5
27.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
GEX
Chờ mua
 24
48.00 
Tốt 
Tốt  
Hấp dẫn
Hấp dẫn 
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
KSB
Chờ mua
32
57.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
CTG
Chờ mua
33
45
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
VCG
Chờ mua
42
70.00
Trung bình
Trung bình
Hấp dẫn
Cao
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
BCM
Chờ mua
60
78.00
Tốt
Tốt
Hấp dẫn
Cao
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock

3 thoughts on “Chiến thuật mua và nắm giữ cổ phiếu ngày 19/01/2022

  1. Nguyen Huy Long says:

    Mình muốn đăng ký khuyến nghị qua email. Vì ko được sủ dụng zalo trong giờ làm việc. Mong ad hỗ trợ. Thanks ad!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *