Chiến thuật mua và nắm giữ cổ phiếu ngày 13/01/2022

103 Lượt xem

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 13/01/2022 :

Cập nhật lúc 21:00 ngày 12 tháng 01 năm 2022

VNINDEX – Thị trường tích lũy nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro cao – Lực hỗ trợ tốt từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và VN30

Tạm thời loại bỏ các mã suy yếu sau : APS – NLG – HHS – ASM – HHS – CCL

Thêm mới các mã sau : STB

Lưu ý: Cắt lỗ 1/2 khi âm -6% và cắt hết khi âm -10%.

Cổ phiếu có tín hiệu tâm lý “Suy yếu” – anh chị hạ thấp tỷ trọng để mua lại vùng giá thấp hơn

CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ TIẾP TỤC MUA

Mã Ck
Khuyến nghị
Vùng giá mua
Vùng Giá bán
Tài Chính
Hoạt động
Tương lai
Định giá
Tâm lý
Tin Tức
STB
Mua
33 – 34
44
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Cao
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock

 

NHỮNG MÃ CK ĐÃ KHUYẾN NGHỊ VÀ THEO DÕI 

Mã Ck
Khuyến nghị
Vùng giá mua
Vùng Giá bán
Tài Chính
Hoạt động
Tương lai
Định giá
Tâm lý
Tin Tức
TIP
theo dõi
57
75.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
SHI
theo dõi
16 – 17
25.00
Trung bình
Trung bình
Hấp dẫn
Trung bình
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
LHG
Chờ mua
52 – 53
60.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
TDC
Chờ mua
28
38.00
Trung bình
Trung bình
Hấp dẫn
Trung bình
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
DXG
theo dõi
33
50.00
Rất tốt
Trung bình
Hấp dẫn
Cao
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
VIX
theo dõi
32
42.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Trung bình
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
BCG
theo dõi
25
32.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
LCG
theo dõi
23
35.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
APG
theo dõi
18
24.50
Rất tốt
Tốt
Hấp dẫn
Cao
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
TCI
theo dõi
19
27.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
GEX
theo dõi
 42
48.00 
Tốt 
Tốt  
Hấp dẫn
Hấp dẫn 
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
KSB
theo dõi
50
57.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
CCL
theo dõi
16
21.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn 
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
CTG
theo dõi
33.5
45
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
VCG
theo dõi
49
70.00
Trung bình
Trung bình
Hấp dẫn
Cao
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
ASM
theo dõi
19
27
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
HHS
theo dõi
09 – 10
15.00
Rất tốt
Trung bình
Hấp dẫn
Trung bình
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
BCM
theo dõi
69
78.00
Tốt
Tốt
Hấp dẫn
Cao
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
NLG
theo dõi
53
74.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Cao
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
APS
theo dõi
31
45.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Cao
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *