Chiến thuật mua và nắm giữ cổ phiếu ngày 12/01/2022

50 Lượt xem

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 11/01/2022 :

Cập nhật lúc 16:00 ngày 11 tháng 01 năm 2022

VNINDEX – Thị trường tiếp tục tiêu cực và suy yếu – Anh chị quan sát và chờ cơ cấu lại danh mục

Lưu ý: Cắt lỗ 1/2 khi âm -6% và cắt hết khi âm -10%.

Cổ phiếu có tín hiệu tâm lý “Suy yếu” – anh chị hạ thấp tỷ trọng để mua lại vùng giá thấp hơn

CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ TIẾP TỤC MUA

Mã Ck
Khuyến nghị
Vùng giá mua
Vùng Giá bán
Tài Chính
Hoạt động
Tương lai
Định giá
Tâm lý
Tin Tức
LHG
Chờ mua
52 – 53
60.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
TDC
Chờ mua
29 – 30
38.00
Trung bình
Trung bình
Hấp dẫn
Trung bình
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock

 

NHỮNG MÃ CK ĐÃ KHUYẾN NGHỊ VÀ THEO DÕI 

Mã Ck
Khuyến nghị
Vùng giá mua
Vùng Giá bán
Tài Chính
Hoạt động
Tương lai
Định giá
Tâm lý
Tin Tức
DXG
theo dõi
34
50.00
Rất tốt
Trung bình
Hấp dẫn
Cao
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
VIX
theo dõi
30
42.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Trung bình
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
BCG
theo dõi
24
32.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
LCG
theo dõi
21
35.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
APG
theo dõi
17
24.50
Rất tốt
Tốt
Hấp dẫn
Cao
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
TCI
theo dõi
19
27.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
GEX
theo dõi
 39
48.00 
Tốt 
Tốt  
Hấp dẫn
Hấp dẫn 
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
KSB
theo dõi
41
57.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
CCL
theo dõi
16
21.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn 
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
TIP
theo dõi
49 – 50
75.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
CTG
theo dõi
31 – 32
45
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
SHI
theo dõi
16 – 17
25.00
Trung bình
Trung bình
Hấp dẫn
Trung bình
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
VCG
theo dõi
49
70.00
Trung bình
Trung bình
Hấp dẫn
Cao
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
ASM
theo dõi
21 – 22
27
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Hấp dẫn
Suy yếu
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
HHS
theo dõi
10 – 11
15.00
Rất tốt
Trung bình
Hấp dẫn
Trung bình
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
BCM
theo dõi
65
78.00
Tốt
Tốt
Hấp dẫn
Cao
Tích cực
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
NLG
theo dõi
53
74.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Cao
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
APS
theo dõi
31
45.00
Rất tốt
Rất tốt
Hấp dẫn
Cao
Tích lũy
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *