Chiến lược đầu tư cổ phiếu ngày 12/04/2022 – Thị trường chưa ổn định

132 Lượt xem

VNINDEX – VN-Index trong xu hương ngắn hạn vẫn tiếp tục suy yếu và rủi ro cao.  Anh chị nhà đầu tư chưa vội vàng mua bắt đáy và kiên nhẫn chờ đợi

  • >> Xem lại khuyến nghị các ngày trước <<<<
  • DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ NẮM GIỮ THÁNG 4
    • Hạ tỷ trọng danh mục về dưới 50% cho danh mục cổ phiếu dưới đây
    • Lưu ý: Danh mục chỉ nên nắm giữ 1-5 cổ phiếu, Cắt lỗ 1/2 khi âm -6% và cắt hết khi âm -10%.
Mã Ck
Tỷ trọng nắm giữ
Ngày mua
Giá Vốn
Giá hiện tại
Giá mục tiêu
% Lãi / Lỗ (*)
Phân tích
SHI
10%
05/04/2022
16.60
15.50
26.00
-6.6%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
MBB
10%
01/04/2022
32.95
33.20
43.00
2.20%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
QNS
10%
29/03/2022
49.50
49.70
55.00
0.40%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
NKG
10%
17/03/2022
46.60
44.90
59.00
-3.60%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
BSR
10%
21/03/2022
26.40
26.40
35.00
0.00%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *