Chiến lược đầu tư cổ phiếu ngày 10/02/2022

235 Lượt xem

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG NGÀY 10/02/2022 :

Cập nhật lúc 19:00 ngày 09 tháng 02 năm 2022

VNINDEX – Thị trường chung vận động tích cực nhóm cổ phiếu Vật liệu xây dựng điển hình là thép liên tục tăng trần, tiếp theo đến nhóm cổ phiếu BĐS có tín hiệu hồi phục mạnh mẽ. Ở chiều ngược lại nhóm cổ phiếu ngân hàng có tín hiệu suy yếu. Dự báo xu hướng thị trường sẽ tiếp tục vận động tích cực vào những phiên tiếp theo. 

Lưu ý: Mua 1-5 cổ phiếu, Cắt lỗ 1/2 khi âm -6% và cắt hết khi âm -10%.

>> Xem lại khuyến nghị các ngày trước <<<<

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ NẮM GIỮ

Đổi mã TTF thay thế bằng mã NLG mua giá @53.90 mặc dù mã cổ phiếu TTF được hưởng lợi từ giá gỗ xuất khẩu dự đoán xu hương tăng mạnh mẽ nhưng cổ phiếu TTF về kỹ thuật không được hỗ trợ từ phía thị trường, thay thế bằng mã NLG có xu hướng tăng mạnh mẽ hơn.

Cổ phiếu có điểm mua đẹp ngày 10/02/2022 : GEX, CCL, ITA, HHV ( Mua giá tham chiếu )


Mã Ck
Tỷ trọng nắm giữ
Ngày mua
Giá Vốn
Giá hiện tại
Giá mục tiêu
% Lãi / Lỗ (*)
Video Phân tích
DXG
20%
07/02/2022
34.60
35.60
68.00
2.87%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
CRE
20%
07/02/2022
37.00
37.20
45.00
0.54%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
KBC
20%
07/02/2022
54.70
56.40
67.00
3.11%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
CCL
20%
07/02/2022
14.65
15.20
21.00
3.72%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
TTF
20%
07/02/2022
12.80
13.05
16.50
1.94%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *