Chiến lược đầu tư cổ phiếu ngày 08/04/2022 – Phá vỡ đà tăng

126 Lượt xem

VNINDEX – VN-Index thị trường có tín hiệu tiêu cực từ nhiều yếu tố vĩ mô lẫn tín hiệu kỹ thuật, nhà đầu tư nên hạ thấp tỷ trọng về ngưỡng an toàn chỉ nên nắm giữ 40% cổ phiếu có nền tảng tốt và giá vốn ở vùng hỗ trợ 50 ngày. Cắt hết vay ký quỹ (margin)

  • >> Xem lại khuyến nghị các ngày trước <<<<
  • DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ NẮM GIỮ THÁNG 4
    • Hạ tỷ trọng danh mục về dưới 50% cho cổ phiếu nền tảng tốt
    • Bán : 1/2 các mã trong danh mục dưới đây
    • Lưu ý: Danh mục chỉ nên nắm giữ 1-5 cổ phiếu, Cắt lỗ 1/2 khi âm -6% và cắt hết khi âm -10%.
Mã Ck
Tỷ trọng nắm giữ
Ngày mua
Giá Vốn
Giá hiện tại
Giá mục tiêu
% Lãi / Lỗ (*)
Phân tích
SHI
10%
05/04/2022
16.60
16.10
26.00
-3%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
MBB
10%
01/04/2022
32.95
33.70
43.00
2.20%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
QNS
10%
29/03/2022
49.50
48.80
55.00
-1.40%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
NKG
10%
17/03/2022
46.60
46.45
59.00
-0.32%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
BSR
10%
21/03/2022
26.40
27.00
35.00
2.27%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *