Chiến lược đầu tư cổ phiếu ngày 05/04/2022 – Áp lực chốt lời ngắn hạn

553 Lượt xem

VNINDEX – Về kỹ thuật thì đà tăng của thị trường có thể bị chững lại do chỉ số chạm biên trên của dải băng bollinger band, cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn gia tăng, việc tạo gap cũng tăng tỷ lệ điều chỉnh của chỉ số. Anh chị nên mua những cổ phiếu có xu hướng dài hạn tốt và đang vào nhịp điều chỉnh, không nên mua những mã đã bật tăng cao khỏi nền cũ

  • >> Xem lại khuyến nghị các ngày trước <<<<
  • DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ NẮM GIỮ THÁNG 3
    • Mua gia tăng BSR giá mua @26.20 giá mục tiêu @35.00 ( Theo báo cáo mới nhất BSR lợi nhuận Q1/2022 vượt 591,5% kế hoạch và riêng Q1 đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm là 145% )
    • Mua cổ phiếu SHI giá mua @16.25 giá mục tiêu @26.00 ( Tiềm năng tăng giá hấp dẫn năm 2022 đến từ dự án KCN Tam Dương )
    • Mua cổ phiếu thép NKG – HSG – HPG giá mua tham chiếu giá mục tiêu +20% ( Giá thép được dự đoán vẫn tiếp tục tăng giá mạnh mẽ trong thời gian tới )
    • Lưu ý: Danh mục chỉ nên nắm giữ 1-5 cổ phiếu, Cắt lỗ 1/2 khi âm -6% và cắt hết khi âm -10%.
Mã Ck
Tỷ trọng nắm giữ
Ngày mua
Giá Vốn
Giá hiện tại
Giá mục tiêu
% Lãi / Lỗ (*)
Phân tích
SHI
20%
29/03/2022
17.00
16.25
26.00
-4.40%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
MBB
20%
01/04/2022
32.95
33.00
43.00
0.15%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
QNS
20%
29/03/2022
49.50
50.70
55.00
2.40%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
NKG
20%
17/03/2022
46.60
47.50
59.00
1.9%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
BSR
20%
21/03/2022
26.40
26.20
35.00
-0.75%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *