Chiến lược đầu tư cổ phiếu ngày 04/03/2022 – Thị trường tiếp tục đi ngang

264 Lượt xem

 

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG 04/03/2022 :

Cập nhật lúc 20:00 ngày 03 tháng 03 năm 2022

VNINDEX – Thị trường dự báo tiếp tục đi ngang hoặc tặng nhẹ trong phiên 04/03 trong biên độ hẹp , dòng cổ phiếu cần quan tâm, vận tải cảng biển, dầu khí, phân bón hóa chất, thép

 

>> Xem lại khuyến nghị các ngày trước <<<<

Sao chép icopy: Nếu anh chị có hiệu quả đầu tư chưa cao, xin mời anh chị mua theo danh mục dưới đây, hoặc sao chép icopy danh mục của em itrader Nguyễn Bằng Giang ( Link icopy: https://tcinvest.tcbs.com.vn/trader-profile/0001950921,

 

Cổ phiếu Dầu khí (GAS, BSR, PVT ), phân bón hóa chất ( DCM, DPM ), thép (NKG), bất động sản (DXG, NLG, CKG, SHI ), xây dựng đầu tư công ( LCG, VCG, HHV, BCG, TCD ) là những cổ phiếu có dư địa tăng còn nhiều anh chị vẫn nên nắm giữ và ra vào hợp lý để không mất hàng

  • DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ NẮM GIỮ THÁNG 3
    Lưu ý: Mua 1-5 cổ phiếu, Cắt lỗ 1/2 khi âm -6% và cắt hết khi âm -10%.
Mã Ck
Tỷ trọng nắm giữ
Ngày mua
Giá Vốn
Giá hiện tại
Giá mục tiêu
% Lãi / Lỗ (*)
Phân tích
DCM
20%
25/02/2022
34.00
39.80
44.20
17.00%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
CKG
20%
22/02/2022
30.45
29.80
45.00
-2.13%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
GAS
20%
15/02/2022
116.00
120.70
140
4.05%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
PVT
20%
25/02/2022
25.00
27.80
33.00
11.20%
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock
NKG
20%
 01/03/2022
45.25
49.80
54.00 
10.05% 
再生ボタン緑色のアイコン - DVDのストックフォトや画像を多数ご用意 - iStock

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *