TÍN HIỆU CỔ PHIẾU 07/03/2023

Lưu ý: Cổ phiếu sau khi mua nếu giảm so với giá vốn âm (-6%) anh chị bán cắt lỗ 1/2. Nếu 3 ngày sau cổ phiếu không giảm giá anh chị có thể mua lại. Cổ phiếu âm (-10%) anh chị bán hết và chờ mua lại ở vùng hỗ trợ hoặc chuyển sang mã khác.

TÍN HIỆU GIAO DỊCH THEO T+3 VÀ XU HƯỚNG T+50

Dự báo VNindex ngày 07/03/2023 – Xu hướng của thị trường đang đi ngang tích lũy trong vùng 1030 -1040 điểm

Danh sách dưới đây là những cổ phiếu, chỉ số phái sinh được chọn lọc từ những VN30 hoặc những cổ phiếu có tài sản tốt, tín hiệu mua bán có độ chính xác cao, thanh khoản cao, tiềm năng hấp dẫn 

T+3 là chiến thuật giao dịch lướt sóng ngắn hạn, theo dòng tiền 

T+50 là dự báo xu hướng dài hạn của cổ phiếu , theo mô hình vĩ mô

Tín hiệu T+3 Giá mua Giá bán T+50
VN30F1M Mua 1028.5 Chưa xác định Trung lập
VN30F1Q Mua
1023.8 Chưa xác định Trung lập
VN30F2M Mua 1023.8 Chưa xác định Trung lập
VN30F2Q Mua 121.90 Chưa xác định Trung lập
SSI MUA Giá tham chiếu Chưa xác định Down Trend
POW MUA 12.70 14.00 Tích lũy
NVL MUA 11.40 Chưa xác định Down Trend
VPB MUA 17.30 19.00 Down Trend
STB MUA 25.60 27.80 Down Trend
ACB MUA 25.00 Chưa xác định Down Trend
VJC MUA  99.90 121.00 Tích lũy
KHG Chờ mua 4.80 Chưa xác định  Tích lũy
C4G Mua 11.20 12.00 Down Trend
PVT Mua 21.00 Chưa xác định Down Trend
NKG giữ vị thế 15.35 Chưa xác định Down Trend
PDR Mua Giá tham chiếu Chưa xác định Tích lũy
CTG Mua Giá tham chiếu Chưa xác định Down Trend
HDB Mua Giá tham chiếu Chưa xác định Down Trend
VHM Mua Giá tham chiếu Chưa xác định Down Trend
         
HPG Suy yếu Theo dõi Chưa xác định Down Trend
FUEVFVND Suy yếu Theo dõi Chưa xác định Down Trend
TPB Suy yếu Theo dõi Chưa xác định Down Trend
TCB Chờ mua Theo dõi Chưa xác định Down Trend
MBB Chờ mua Theo dõi Chưa xác định Down Trend
VIB Chờ mua Theo dõi Chưa xác định Down Trend
VRE Suy yếu Theo dõi Chưa xác định Down Trend
VNM Theo dõi Theo dõi 77.00 Down Trend
VCB Suy yếu Theo dõi Chưa xác định  Trung lập
GVR Mua Theo dõi Chưa xác định  Down Trend
BID Chờ mua 46.40 Chưa xác định  Down Trend
MWG Chờ mua Theo dõi Chưa xác định  Down Trend
KDH Chờ mua Theo dõi Chưa xác định  Down Trend
VIC Suy yếu Theo dõi Chưa xác định  Down Trend
MSN Suy yếu Theo dõi Chưa xác định  Down Trend
PLX Theo dõi Theo dõi Chưa xác định  Tích lũy
FPT Giữ vị thế Theo dõi Chưa xác định  Trung tính
BVH Suy yếu Theo dõi Chưa xác định  Tích lũy
GAS Suy yếu Theo dõi Chưa xác định  Tích lũy
SAB Giữ vị thế Theo dõi 200.00 Tích lũy
HHV Suy yếu 12.50 15.00 Down Trend
KSB Mua 23.80 28.50 Down Trend
LCG Suy yếu Theo dõi Chưa xác định  Down Trend
PVD Giữ vị thế Theo dõi Chưa xác định  Down Trend
BSR Suy yếu Theo dõi Chưa xác định  Down Trend
HAH Suy yếu Theo dõi Chưa xác định Down Trend
GSP Giữ vị thế Theo dõi Chưa xác định Down Trend
DCM Suy yếu Theo dõi Chưa xác định Down Trend
DPM Suy yếu Theo dõi Chưa xác định Down Trend
HSG Suy yếu Theo dõi Chưa xác định Down Trend
VHC Suy yếu Theo dõi Chưa xác định Down Trend
DGC Giữ vị thế Theo dõi Chưa xác định  Down Trend