KHG: Khải Hoàn Land tất toán lô trái phiếu 200 tỷ đồng

2 lô trái phiếu KHGH2123001 và KHGH2123002 của Khải Hoàn Land (KHG) với tổng giá trị 600 tỷ đồng sẽ lần lượt đáo hạn vào tháng 4 và tháng 6/2023.

Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE: KHG) cho biết đã hoàn thành tất toán đúng hạn lô trái phiếu có tổng trị giá 200 tỷ đồng.

Được biết lô trái phiếu này được phát hành năm 2020 với kỳ hạn 36 tháng, thời hạn tất toán là 25/2/2023.

Theo Báo cáo tài chính, tổng nợ phải trả đến 31/12/2022 của Khải Hoàn Land hơn 1.900 tỷ đồng, tăng 725 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng gần 900 tỷ đồng lên mức 1.007 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm từ 541 tỷ đồng về 0 – là khoản trái phiếu dài hạn đã đến hạn trả trong thời điểm ngắn hạn tới đây.

Danh sách trái phiếu của KHG tại ngày 31/12/2022

Tổng vay nợ trái phiếu ngắn hạn của Khải Hoàn Land còn xấp xỉ 800 tỷ đồng gồm các mã trái phiếu BOND.KHL2020; KHGH2123001 và KHGH2123002.

Như vậy sau đợt mua lại vừa qua, nợ trái phiếu của KHG hạ xuống chỉ còn 600 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, năm 2022, KHG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.396 tỷ đồng, tăng 8,4% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 442 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Nhận định về thị trường bất động sản năm 2023, với nhiều tín hiệu tích cực từ thông tin nới room tín dụng và việc Chính phủ vào cuộc giải cứu thị trường bất động sản, Khải Hoàn Land đặt nhiều kỳ vọng vào giai đoạn khởi sắc sắp tới của thị trường, tiếp tục xây dựng những mục tiêu để có bước phát triển đột phá trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *